IBANC

Volledige versie: Hoe werkt de online backup service?
U bekijkt momenteel een uitgeklede versie van ons materiaal. De volledige versie met bijbehorende opmaak weergeven.
Vanaf IBANC versie 2.0.42 kunt u, naast het overdragen, ook online back-ups maken:
  • Start IBANC, klik op [Bestand] en [Backup].
  • Klik vervolgens op [Maak backup], hiermee wordt een lokale back-up gemaakt.
  • Selecteer de back-up en klik op [Backup uploaden]
  • Voer nu het wachtwoord in en bewaar deze heel goed! Zonder wachtwoord kunt u de back-up niet meer gebruiken (het wachtwoord is in het back-up scherm te veranderen).
Voer de bovenstaande stappen regelmatig uit, zodat de online back-up altijd recente informatie
bevat.

Voor meer informatie zie hoofdstuk 7 in de online handleiding.