IBANC

Volledige versie: Mijn mandaatreferentie komt niet overeen. Hoe los ik dit op?
U bekijkt momenteel een uitgeklede versie van ons materiaal. De volledige versie met bijbehorende opmaak weergeven.
Klik op de knop 'Selecteer alles' in het batchincassoscherm. Klik nu op de knop 'Neem over uit adresboek'. Uw mandaatreferentie komt nu overeen.