IBANC

Volledige versie: BIC nummer van de opdrachtgever is niet gespecificeerd op batch niveau.
U bekijkt momenteel een uitgeklede versie van ons materiaal. De volledige versie met bijbehorende opmaak weergeven.
Heeft u meerdere eigen rekeningen?

1. Druk dan bovenaan op het vergrootglasje achter ‘IBAN’ en selecteer uw rekening.
2. Druk op ‘OK’.

Heeft u maar één eigen rekening of blijft de foutmelding voortbestaan?

1. Ga dan naar het hoofdmenu van IBANC en druk op ‘Bestand > Eigen rekeningen’.
2. Selecteer uw rekening en druk op ‘Bewerken’.
3. Vul bij het ‘BIC’ veld uw BIC in.
4. Druk op ‘OK’ om de wijzigingen op te slaan.