IBANC

Volledige versie: De opgegeven mandaatreferentie is niet bekend in het adresboek.
U bekijkt momenteel een uitgeklede versie van ons materiaal. De volledige versie met bijbehorende opmaak weergeven.
1. Selecteer de regel(s) en druk op 'Meer > Importeer in adresboek'.
2. Druk op 'Ja'.

Krijgt u nog steeds dezelfde foutmelding?
Dan is het mandaat ID waarschijnlijk al bij een andere persoon in gebruik.

Klik op 'Bestand > Mandaten' om dit te controleren.
Als u geen adresboek wilt bijhouden, kunt u 'Strikte validatie met adresboek' uitzetten (niet aangeraden).