IBANC

Volledige versie: Het exportformaat van de eigen rekening komt niet overeen met de batch.
U bekijkt momenteel een uitgeklede versie van ons materiaal. De volledige versie met bijbehorende opmaak weergeven.
Heeft u meerdere eigen rekeningen?
1. Druk dan bovenaan op het vergrootglasje achter ‘IBAN’ en selecteer uw rekening.
2. Druk op ‘OK’.

Heeft u maar één eigen rekening?
1. Ga dan naar het hoofdmenu van IBANC en druk op ‘Bestand > Eigen rekeningen’.
2. Selecteer uw rekening en druk op ‘Bewerken’.
3. Selecteer bij 'Export formaat incasso' en 'Export formaat betalingen' de juiste waarden.
4. Druk op 'OK' om de wijzigingen op te slaan.