IBANC

Volledige versie: De naam van de geincasseerde komt niet overeen met de gevonden naam in het adresboek.
U bekijkt momenteel een uitgeklede versie van ons materiaal. De volledige versie met bijbehorende opmaak weergeven.
In het adresboek staat deze persoon onder een andere naam in het adresboek.

Selecteer de regel en druk op ‘Meer > Neem over uit adresboek’ als u de naam uit het adresboek wilt gebruiken.

Als u de gegevens uit de batch wilt gebruiken, selecteert u de regel en drukt u op 'Meer > Importeer in adresboek'.
Druk op 'Ja'.